Đề thi và đáp án Thông tin tuyển sinh Tỉ lệ chọi
 

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NINH BÌNH

NĂM 2014

XEM ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 2015


Trang chủ > Điểm thi THPT > Ninh Bình - 27
 
DANH SÁCH THỦ KHOA
XEM ĐIỂM CHUẨN
XEM NGUYỆN VỌNG 2
 

Danh sách tỉnh/ TP
 

TRA ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT TỈNH NINH BÌNH (MÃ: 27)

Mã tỉnh/ TP: 27
NHẬN ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NINH BÌNH TỰ ĐỘNG NHANH NHẤT QUA SMS, SOẠN TIN:
SốBáoDanh Gửi

Ví dụ: Để tra điểm thi của thí sinh tại Ninh Bình - 27 có Số báo danh là HN001234
Soạn tin: HN001234 gửi


ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NINH BÌNH NĂM 2015

Trạng thái: Chưa có điểm
Thời gian nhập điểm:
Nguồn điểm thi:

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NINH BÌNH NĂM 2014

Trạng thái: Đã có điểm
Thời gian nhập điểm: 17/06/2014 17:40
Nguồn điểm thi: Bộ giáo dục & đào tạo

 HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NINH BÌNH

Điểm thi tốt nghiệp THPT Ninh Bình - 27 tại diemthitotnghiep.net được cập nhật sớm nhất - nhanh nhất - chính xác nhất, ngay sau khi có kết quả chấm thi THPT của Ninh Bình được gửi lên Bộ giáo dục và đào tạo.

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Điểm thi tốt nghiệp THPT Ninh Bình - 27, điểm thi THPT Tỉnh Ninh Bình (Mã: 27) online/ trực tuyến, diem thi tốt nghiệp Tinh Ninh Binh (Ma tinh: 27), diemthi totnghiep Tỉnh Ninh Bình (Mã tỉnh: 27), diem thi tot nghiep thpt Tinh Ninh Binh (Ma tinh: 27) online/ truc tuyen
Xem điểm thi tốt nghiệp THPT Ninh Bình - 27, xem điểm thi THPT Tỉnh Ninh Bình (Mã: 27) sớm nhất/ nhanh nhất, xem điểm thi tốt nghiệp Ninh Bình online/ trực tuyến, xem diem thi tot nghiep thpt Tinh Ninh Binh (Ma tinh: 27), xemdiemthi thpt Tỉnh Ninh Bình (Mã tỉnh: 27), xem diem thi tot nghiep ptth Tinh Ninh Binh (Ma tinh: 27) online/ truc tuyen
Tra điểm thi tốt nghiệp THPT Ninh Bình - 27, Tra điểm thi THPT Tỉnh Ninh Bình (Mã: 27) sớm nhất/ nhanh nhất, Tra điểm thi tốt nghiệp Ninh Bình online/ trực tuyến, Tra diem thi tot nghiep thpt Tinh Ninh Binh (Ma tinh: 27), tradiemthi thpt Tỉnh Ninh Bình (Mã tỉnh: 27), tra diem thi tot nghiep cap 3 Tinh Ninh Binh (Ma tinh: 27) online/ truc tuyen
Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT Ninh Bình - 27, Tra cứu điểm thi PTTH Tỉnh Ninh Bình (Mã: 27) sớm nhất/ nhanh nhất, Tra cứu điểm thi tốt nghiệp Ninh Bình online/ trực tuyến, Tra cuu diem thi tot nghiep thpt Tinh Ninh Binh (Ma tinh: 27), tracuudiemthi thpt Tỉnh Ninh Bình (Mã tỉnh: 27), tra cuu diem thi tot nghiep cap III Tinh Ninh Binh (Ma tinh: 27) online/ truc tuyen
NB.edu.vn, NinhBinh.edu.vn, NB .com.vn, NinhBinh.com.vn, NinhBinh.vn,NB.com.vn, NinhBinh.vn, Sở giáo dục và đào tạo Ninh Bình
 
 

 
Copyright (C) diemthitotnghiep.net 2015

Tra điểm thi 


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ