Đề thi và đáp án Thông tin tuyển sinh Tỉ lệ chọi
 

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NINH THUẬN

NĂM 2014

XEM ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP 2015


Trang chủ > Điểm thi THPT > Ninh Thuận - 45
 
DANH SÁCH THỦ KHOA
XEM ĐIỂM CHUẨN
XEM NGUYỆN VỌNG 2
 

Danh sách tỉnh/ TP
 

TRA ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT TỈNH NINH THUẬN (MÃ: 45)

Mã tỉnh/ TP: 45
NHẬN ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NINH THUẬN TỰ ĐỘNG NHANH NHẤT QUA SMS, SOẠN TIN:
SốBáoDanh Gửi

Ví dụ: Để tra điểm thi của thí sinh tại Ninh Thuận - 45 có Số báo danh là HN001234
Soạn tin: HN001234 gửi


ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NINH THUẬN NĂM 2015

Trạng thái: Chưa có điểm
Thời gian nhập điểm:
Nguồn điểm thi:

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NINH THUẬN NĂM 2014

Trạng thái: Đã có điểm
Thời gian nhập điểm: 16/06/2014 16:53
Nguồn điểm thi: Bộ giáo dục & đào tạo

 HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NINH THUẬN

Điểm thi tốt nghiệp THPT Ninh Thuận - 45 tại diemthitotnghiep.net được cập nhật sớm nhất - nhanh nhất - chính xác nhất, ngay sau khi có kết quả chấm thi THPT của Ninh Thuận được gửi lên Bộ giáo dục và đào tạo.

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Điểm thi tốt nghiệp THPT Ninh Thuận - 45, điểm thi THPT Tỉnh Ninh Thuận (Mã: 45) online/ trực tuyến, diem thi tốt nghiệp Tinh Ninh Thuan (Ma tinh: 45), diemthi totnghiep Tỉnh Ninh Thuận (Mã tỉnh: 45), diem thi tot nghiep thpt Tinh Ninh Thuan (Ma tinh: 45) online/ truc tuyen
Xem điểm thi tốt nghiệp THPT Ninh Thuận - 45, xem điểm thi THPT Tỉnh Ninh Thuận (Mã: 45) sớm nhất/ nhanh nhất, xem điểm thi tốt nghiệp Ninh Thuận online/ trực tuyến, xem diem thi tot nghiep thpt Tinh Ninh Thuan (Ma tinh: 45), xemdiemthi thpt Tỉnh Ninh Thuận (Mã tỉnh: 45), xem diem thi tot nghiep ptth Tinh Ninh Thuan (Ma tinh: 45) online/ truc tuyen
Tra điểm thi tốt nghiệp THPT Ninh Thuận - 45, Tra điểm thi THPT Tỉnh Ninh Thuận (Mã: 45) sớm nhất/ nhanh nhất, Tra điểm thi tốt nghiệp Ninh Thuận online/ trực tuyến, Tra diem thi tot nghiep thpt Tinh Ninh Thuan (Ma tinh: 45), tradiemthi thpt Tỉnh Ninh Thuận (Mã tỉnh: 45), tra diem thi tot nghiep cap 3 Tinh Ninh Thuan (Ma tinh: 45) online/ truc tuyen
Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT Ninh Thuận - 45, Tra cứu điểm thi PTTH Tỉnh Ninh Thuận (Mã: 45) sớm nhất/ nhanh nhất, Tra cứu điểm thi tốt nghiệp Ninh Thuận online/ trực tuyến, Tra cuu diem thi tot nghiep thpt Tinh Ninh Thuan (Ma tinh: 45), tracuudiemthi thpt Tỉnh Ninh Thuận (Mã tỉnh: 45), tra cuu diem thi tot nghiep cap III Tinh Ninh Thuan (Ma tinh: 45) online/ truc tuyen
NT.edu.vn, NinhThuan.edu.vn, NT .com.vn, NinhThuan.com.vn, NinhThuan.vn,NT.com.vn, NinhThuan.vn, Sở giáo dục và đào tạo Ninh Thuận
 
 

 
Copyright (C) diemthitotnghiep.net 2015

Tra điểm thi 


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ